Tên Video
No records to display.

Hình ảnh hoạt động

Công khai ngân sách

Quyết định công khai ngân sách
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 85 lượt.
Xem thêm
Biểu công khai QT NS năm 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 62 lượt.
Xem thêm
Biểu công khai QT NS năm 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 64 lượt.
Xem thêm
Biểu công khai QT NS năm 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 66 lượt.
Xem thêm
Nghị phê duyệt quyết toán 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 73 lượt.
Xem thêm
Nghị phê duyệt quyết toán 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 66 lượt.
Xem thêm
Nghị phê duyệt quyết toán 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 63 lượt.
Xem thêm
Phụ lục duyệt quyết toán 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 64 lượt.
Xem thêm
Biểu công khai QT NS năm 2019
Người đăng: Xã Bình Giang . Lượt xem: 80 lượt.
Xem thêm

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH GIANG
Trụ sở: Tổ 16, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).874.017
Email: binhgiang.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập