Hình ảnh hoạt động

Chi tiết tin

Tin của huyện
Chỉ thị số 25-CT/HU về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tác giả: VQ .Ngày đăng: 05/09/2019 .Lượt xem: 590 lượt.
     Ngày 30/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chỉ thị số 25-CT/HU về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện. Để tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi, đảng bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Nguồn tin: Tổng hợp
[Trở về]
Các tin mới hơn:
vườn mẫu ở thăng Bình

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH GIANG
Trụ sở: Tổ 16, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).874.017
Email: binhgiang.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập