Hình ảnh hoạt động

Chi tiết tin

Nông thôn mới
Những kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững tại Bình Giang
Tác giả: VQ .Ngày đăng: 11/09/2019 .Lượt xem: 279 lượt.
     Trong những năm gần đây, xã Bình Giang đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, đặc biệt, công tác giảm nghèo được triển khai gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới đã góp phần đáng kể trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Theo đó, để thưc hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương đã triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn xã , trong đó có thể kể đến một số chương trình như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo... Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13… Cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ảnh: Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo
Bên cạnh đó, địa phương đã huy động được một nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ công cộng, thúc đẩy công tác giảm nghèo. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình hạ tầng cơ sở thiết thực đã được đầu tư xây dựng mới như: làm đường bê tông, xây dựng công trình thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế… Từ năm 2011 đến 2019, xã Bình Giang đã bê tông hóa và nhựa hóa được 19 km đường liên xã; bê tông hóa hơn 23,2 km đường trục thôn, xóm, kiên cố hóa 10,79 km kênh mương. Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu về sản xuất và dân sinh. Cùng với đó xã đã xây dựng được 04 nhà văn hóa, khu thể thao; tỉ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đã đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Nhờ hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, địa phương đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, vừa thực hiện công tác giảm nghèo, vừa đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới. Là địa phương có thế mạnh về phát triển nông ngư nghiệp, địa phương đã tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu do đó đã góp phần tích cực cho sản xuất bền vững. Nếu như trước đây người nông dân chủ yếu sản xuất theo hình thức quảng canh, dựa vào kinh nghiệm là chính, thì những năm gần đây đã áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Nhờ triển khai tổng hợp các chương trình, dự án giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến hết năm 2018 của xã là 2,68%

Ông Nguyễn Văn Quang – Phó CT UBND cho biết: Để có được kết quả trên, địa phương đã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, đối với người nghèo cần khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tập trung triển khai công tác giảm nghèo vào những vùng tỷ lệ hộ nghèo cao với tinh thần và chủ trương đúng trọng tâm, trọng điểm; tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; tăng cường xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư để nhân dân phát triển kinh tế; phối kết hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Ảnh: Mô hình hũ gạo tiết kiệm

Nguồn tin: UBND xã Bình Giang
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Thăng Bình tổ chức thẩm định khu dân cư kiểu mẫu Bình Hòa
Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Khu dân cư kiểu mẫu
Bình Giang: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và Khu dân cư kiểu mẫu

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH GIANG
Trụ sở: Tổ 16, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).874.017
Email: binhgiang.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập