Hình ảnh hoạt động

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

DIỄN ĐÀN CÔNG AN XÃ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
Người đăng: Văn Quang . Lượt xem: 26 lượt.
Sáng ngày 26/4, Ủy ban MTTQVN phối hợp với Ban công an xã Bình Giang tổ chức diễn đàn “ Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và phát động phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” trên địa bàn xã”
Xem thêm
BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
CLB karate Long Hậu xã Bình Giang tổ chức kỳ thi lên đai
Thanh niên Bình Giang hăng hái lên trạm khám sức khỏe NVQS năm 2021

Giới thiệu

Xã Bình Giang nằm về phía Đông Bắc của huyện Thăng Bình. Cách huyện lỵ khoảng 12 km là một trong những xã thuộc về vùng Đông của huyện; trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi về phía Nam; nhiều cuộc di dân, khai đất, lập làng; Như làng Hiền Lương, Phú Hòa, An Đông, Bình Trung Bình Phú, Dục Túy, An Giáo, An Thạnh.. tổ tiên của người dân Bình Giang cũng hình thành lên từ đó. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, vừa phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, vừa phải đấu tranh gian khổ với hiểm họa xâm lăng của kẻ thù xâm lược; đặc biệt, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp lãnh đạo, Nhân dân Bình Giang đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tập hợp đông đảo dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, nghe theo tiếng gọi của Đảng, không ngại gian khổ hy sinh, cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng góp phần xứng đáng cùng toàn huyện và cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn sinh động đã hội tụ và hình thành nên vùng đất Bình Giang giàu truyền thống văn hóa và cách mạng.

Chặng đường lịch sử đi qua đã gắn liền mồ hôi, công sức và xương máu của bao thế hệ người Bình Giang với nhiều chiến công chói lọi như Địa đạo Bình Túy, chiến tích Ba Cù, Đồng Hồ, Cổng 24... trong các cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Ghi nhận công lao to lớn đã đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược hơn 1500 người con ưu tú của xã Bình Giang đã anh dũng hy sinh. Nhiều tấm gương anh hùng  như Chị Xáng, chị Huỳnh, cụ Võ Đông.Năm 1995 cán bộ và Nhân dân xã Bình Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vì đã cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hơn bốn mươi năm qua từ ngày thống nhất đất nước, Nhân dân và cán bộ xã Bình Giang tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, kiến tạo dựng xây quê hương trên mảnh đất Bình Giang với bao đổi thay.

Ngày nay nhân dân và cán bộ xã Bình Giang đã  đi đầu trong phong trào xây dựng NTM . Đơn vị là 1 trong 5 xã của huyện Thăng Bình về đích nông thôn mới  2015.

Người dân Bình Giang luôn tự hào là xã có truyền thống lịch sử văn hóa như di tích cấp tỉnh Tiền Hiền làng Hiền Lương.  Di tích lịch sử Địa đạo Bình Túy. xã Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Mỗi cán bộ và nhân dân xã Bình Giang hôm nay luôn phát huy truyền thống phấn đấu giữ vững xã NTM công nhận lại vào năm 2020 và tiến đến danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.


BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH GIANG
Trụ sở: Tổ 16, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).874.017
Email: binhgiang.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập